Shaving Set S25-MA07FH-FI08MTFH

Shaving Set S25-MA07FH-FI08MTFH

Regular price $25.99 Sale

Shaving Set S25-MA07FH-FI08MTFH 

Brush:

 • Base: 2.8cm
 • Width of knot at base: 2.0cm
 • Width of knot at top: 5.6cm
 • Length of knot: 5.4cm
 • Weight:85g
 • Knot: mixed badger hair
 • Handle material: chrome metal

  Razor:

  • Mach 3 Razor
  • Material: Chrome metal/Resin handle

   Holder:

   • Material: Chrome metal/Resin

    

    

    

    

   __dc_tracker